O NAŠÍ SPOLEČNOSTI


Společnost EXPANSE Ltd. založila v roce 2013 skupina českých podnikatelů trvale žijících ve Velké Británii na základě opakovaných požadavků českých firem o pomoc se vstupem na místní trh.

Vstup na neznámý trh bez perfektní znalosti místního jazyka, cen, regulací, zákonů a zvyků, bez průzkumu trhu a konkurence a bez vhodně zvolené obchodní strategie je téměř jistou zárukou selhání a zbytečné ztráty nemalých finančních prostředků. Právě výše zmíněné rozdíly a neznalost jsou základní překážkou pro úspěšný vstup každé zahraniční firmy. Pochopení, porozumění a správné využití těchto rozdílů nás přivedlo k rozhodnutí, založit agenturu, která zmíněné překážky překoná. I přesto, že jsme místní, uplynuly téměř 4 roky od zrození tohoto nápadu k jeho skutečné realizaci. I my jsme museli nejprve zjistit vše potřebné. Předem nasmlouvat spolupracující firmy, agenty, právníky a účetní, nastudovat potřebné regulace a zákony a provést mnoho přípravných prací dávno předtím, než jsme mohli v roce 2013 naše služby nabídnout prvním partnerům. Dnes jsme Vám po téměř šesti letech tvrdé práce a získávání zkušeností schopni poskytovat profesionální služby stejně kvalitně a důsledně jako by jste si je pro sebe zajistili vy sami.


   NÁŠ TÝM