POSKYTOVANÉ SLUŽBY


Teoreticky neexistuje služba, kterou bychom neuměli nebo nechtěli našim partnerům poskytnout. Naší rolí je být prodlouženou rukou českého partnera a zajistit mu pomoc ve všech fázích a aspektech jeho podnikaní na našem trhu. A nejedná se pouze o služby které poskytují přímo zaměstnanci naší agentury, ale i služby třetích smluvních stran jakými jsou například advokáti, dopravci, účetní a daňový poradci, realitní makléři, architekti a další profesionálové z různých oborů podnikání.

V uplynulých letech jsme si vybudovali rozsáhlou základnu těchto spolupracujících firem, uzavřeli s nimi rámcové smlouvy a získali tak zvýhodněné ceny pro případ že jejich služeb v budoucnu využijete. Můžete si být tedy jisti, že jsme schopni řešit jakoukoli situaci která by mohla během vašeho podnikání v UK nastat a postaráme se o vás i v případě že by došlo dokonce na nejhorší a museli jste zde soudně vymáhat vaši pohledávku. Níže naleznete výčet námi nejčastěji poskytovaných služeb, jež vám lépe přiblíží co všechno jsme schopni pro vás zajistit. Nicméně, tento seznam není zdaleka vyčerpávající a tak pokud v něm nenaleznete požadující službu, tak nás neváhejte kontaktovat.


   ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAKÁZEK

 • vyhledávání nových klientů ve Velké Británii
 • vyžádání a zpracování podkladů pro nacenění zakázek
 • odborná pomoc s porozuměním plánů a poznámek
 • asistence při smlouvání s klienty
 • asistence během celého průběhu výběrového řízení
 • asistence při podpisu smluv s klienty
 • kontrola převzetí zboží klientem v místě dodání
 • odborný dozor během realizace zakázky
 • jednání s architekty, inspektory, stavebním uřadem
 • zajištění lokální dopravy zaměstnanců partnera
 • zajištění subdodavatelů partnera (např. elektrikáře)
 • a jiné požadované služby během realizací

   DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SLUŽBY

 • konzultace s daňovým poradcem
 • vyplňování formulářů, podávání změn a dodatků
 • kompletní vedení účetnictví
 • pomoc s podáváním daňového přiznání a odvodů DPH
 • zprostředkování účetní firmy
 • vystavování faktur, dodacích listů, předávacích protokolů

   MARKETING A REKLAMA

 • marketingové poradenství
 • design a tisk propagačních materiálů
 • design a provoz internetových stránek a shopů
 • průzkum trhu na služby a produkty partnera
 • průzkum britské konkurence v oboru partnera
 • nákup a prodej UK databází firem
 • zajištění inzerátů a PR článků v UK tiskových médiích
 • zápis partnera do databází UK firem
 • reklama partnera na britských oborových portálech
 • registrace u britských oborových asociací
 • zápis partnera do britské Hospodářské Komory
 • dodaní statistik a výročních reportů z UK
 • zařazení produktů partnera do prodejních katalogů

   PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

 • asistence a tlumočení během jednání s klienty
 • překlady textů z AJ do ČJ a zpět
 • asistence a tlumočení během soudních jednání
 • asistence a tlumočení během schůzek s advokátem
 • korektura překladů anglickým rodilým mluvčím
 • dodání anglické literatury, slovníků a manuálů
 • pomoc s výkladem odborné terminologie
 • notářské ověřování anglických překladů a dokumentů

   NAJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A FIREM

 • interview vhodných kandidátů na zaměstnance v UK
 • zajištění služeb recepční/sekretářky
 • školení českých a UK zaměstnanců partnera
 • nábor zaměstnanců dle požadavků partnera

   PRÁVNÍ SLUŽBY

 • zajištění právního servisu (UK advokáta)
 • zastupování během soudního řízení
 • podávání žalob, dodatků žádostí a odvolání
 • pomoc s vymáháním pohledávek
 • zajištění exekutora
 • zakládání britských společností a charit
 • zhotovení anglických Kupních smluv a Smluv o dílo
 • audity firem, prověrky legitimity partnerů
 • prověrky legitimity a solventnosti UK klientů
 • průzkum legislativy a práva na služby/zboží partnera
 • zajištění pojištění škod, zaměstnanců a nemovitostí
 • úhrady daní ze zisku, daní z nemovitostí, DPH

   NEMOVITOSTI NÁKUP A PRODEJ

 • asistence při pronájmu (ne)bytových prostor
 • asistence při nákupu a prodeji nemovitostí
 • zastupování na veřejných dražbách
 • zajištění ubytování zaměstnanců po dobu realizací
 • rezervace hotelu během návštěv partnera v UK
 • nalezení vhodných kanceláří k pronajmutí
 • zřízení virtuální kanceláře/pobočky partnera
 • jednání se stavebními úřady a inspektory
 • vyřízení stavebního povolení
 • kompletní služby realitního makléře
 • zajištění inzerce nemovitosti na realitních serverech
 • zařízení kanceláří partnera nábytkem a IT vybavením
 • a další služby spojené s nemovitostmi

   VELETRHY A VÝSTAVY V UK

 • provoz a obsluha veletržního stánku
 • pronájem veletržního stánku
 • zajištění místa pro veletržní stánek
 • zajištění hostesek
 • zajištění pohoštění pro návštěvníky
 • zaškolení prodejců na stánku
 • zajištění nábytku a potřeb
 • zajištění propagačních materiálů pro výstavy
 • zaslání pozvánek na výstavu potenciálním klientům
 • a jiné služby potřebné pro výstavy