• ZÍSKEJTE nové ZAKÁZKY
  VELKÉ BRITÁNIE
  trh s 66 milióny klienty 
  SPOLUPRACUJTE S NÁMI!
 • EXPANDUJTE
  NA NOVÝ TRH
  S ANGLICKOU
  AGENTUROU
  která přesně ví JAK NA TO!
  REGISTRUJTE SE!
 • ... spojujeme
  nespojené ...

Získejte zakázky ve Velké Británii Nejrychlejší cesta jak získat ZDARMA zakázky za výhodnější ceny!

EXPANSE Ltd. je britská agentura (společnost s ručením omezeným) se sídlem v anglickém Sheffieldu, která již šestým rokem zprostředkovává českým firmám zakázky ve Velké Británii ze všech oborů týkajících se stavební činnosti, architektury, výroby materiálů, technologií a produktů pro stavbu, dům a zahradu, pomáhá jim se vstupem na tento trh a se všemi souvisejícími aspekty podnikání. Díky velkému zájmu o tyto služby se rozhodla v letošním roce otevřít první pobočku v České republice a zjednodušit tak služby pro své současné i budoucí smluvní partnery.

Agentura se zabývá výhradně přímým zastupovaním českých firem a osobní propagací jejich služeb a zboží. Nevyužívá ani sama neprovozuje žádné pasivní internetové poptávkové portály, ale sama aktivně získává poptávky a zakázky od více než 7200 smluvních zákazníků z řad velkoobchodů, stavebnin, stavebních firem, stavebních úřadů, oborových asociací, architektů a developerů z Velké Británie. Zprostředkování zakázek v UK poskytuje zcela zdarma a svoji 10% provizi inkasuje výhradně až poté co česká firma zakázku realizuje a obdrží za ni od klienta plnou úhradu. Nicméně, i těm nejnáročnějším partnerům nabízí velkou řadu doplňkových služeb jakými jsou například reprezentace na stavebních veletrzích, asistence a tlumočení během obchodních jednání s UK klienty, jednání s úřady, právní pomoc, marketing a mnoho dalších.


Přečtěte si více informací o agentuře a jejích službách. Pokud se chcete stát našim novým smluvním partnerem a získávat zcela bezplatně zakázky z Velké Británie, kontaktujte nás prosím.0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0


   ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAKÁZEK

 • vyhledávání nových klientů ve Velké Británii
 • vyžádání a zpracování podkladů pro nacenění zakázek
 • odborná pomoc s porozuměním plánů a poznámek
 • asistence při smlouvání s klienty
 • asistence během celého průběhu výběrového řízení
 • asistence při podpisu smluv s klienty
 • kontrola převzetí zboží klientem v místě dodání
 • odborný dozor během realizace zakázky
 • jednání s architekty, inspektory, stavebním uřadem
 • zajištění lokální dopravy zaměstnanců partnera
 • zajištění subdodavatelů partnera (např. elektrikáře)
 • a jiné požadované služby během realizací

   DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SLUŽBY

 • konzultace s daňovým poradcem
 • vyplňování formulářů, podávání změn a dodatků
 • kompletní vedení účetnictví
 • pomoc s podáváním daňového přiznání a odvodů DPH
 • zprostředkování účetní firmy
 • vystavování faktur, dodacích listů, předávacích protokolů

   MARKETING A REKLAMA

 • marketingové poradenství
 • design a tisk propagačních materiálů
 • design a provoz internetových stránek a shopů
 • průzkum trhu na služby a produkty partnera
 • průzkum britské konkurence v oboru partnera
 • nákup a prodej UK databází firem
 • zajištění inzerátů a PR článků v UK tiskových médiích
 • zápis partnera do databází UK firem
 • reklama partnera na britských oborových portálech
 • registrace u britských oborových asociací
 • zápis partnera do britské Hospodářské Komory
 • dodaní statistik a výročních reportů z UK
 • zařazení produktů partnera do prodejních katalogů

   PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

 • asistence a tlumočení během jednání s klienty
 • překlady textů z AJ do ČJ a zpět
 • asistence a tlumočení během soudních jednání
 • asistence a tlumočení během schůzek s advokátem
 • korektura překladů anglickým rodilým mluvčím
 • dodání anglické literatury, slovníků a manuálů
 • pomoc s výkladem odborné terminologie
 • notářské ověřování anglických překladů a dokumentů

   NAJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A FIREM

 • interview vhodných kandidátů na zaměstnance v UK
 • zajištění služeb recepční/sekretářky
 • školení českých a UK zaměstnanců partnera
 • nábor zaměstnanců dle požadavků partnera

   PRÁVNÍ SLUŽBY

 • zajištění právního servisu (UK advokáta)
 • zastupování během soudního řízení
 • podávání žalob, dodatků žádostí a odvolání
 • pomoc s vymáháním pohledávek
 • zajištění exekutora
 • zakládání britských společností a charit
 • zhotovení anglických Kupních smluv a Smluv o dílo
 • audity firem, prověrky legitimity partnerů
 • prověrky legitimity a solventnosti UK klientů
 • průzkum legislativy a práva na služby/zboží partnera
 • zajištění pojištění škod, zaměstnanců a nemovitostí
 • úhrady daní ze zisku, daní z nemovitostí, DPH

   NEMOVITOSTI NÁKUP A PRODEJ

 • asistence při pronájmu (ne)bytových prostor
 • asistence při nákupu a prodeji nemovitostí
 • zastupování na veřejných dražbách
 • zajištění ubytování zaměstnanců po dobu realizací
 • rezervace hotelu během návštěv partnera v UK
 • nalezení vhodných kanceláří k pronajmutí
 • zřízení virtuální kanceláře/pobočky partnera
 • jednání se stavebními úřady a inspektory
 • vyřízení stavebního povolení
 • kompletní služby realitního makléře
 • zajištění inzerce nemovitosti na realitních serverech
 • zařízení kanceláří partnera nábytkem a IT vybavením
 • a další služby spojené s nemovitostmi

   VELETRHY A VÝSTAVY V UK

 • provoz a obsluha veletržního stánku
 • pronájem veletržního stánku
 • zajištění místa pro veletržní stánek
 • zajištění hostesek
 • zajištění pohoštění pro návštěvníky
 • zaškolení prodejců na stánku
 • zajištění nábytku a potřeb
 • zajištění propagačních materiálů pro výstavy
 • zaslání pozvánek na výstavu potenciálním klientům
 • a jiné služby potřebné pro výstavy